• Bestuur
  • Bestuur
  • Bestuur

Bestuur

Bestuur en commissies

Naast het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) hebben afgevaardigden van de vier vaste commissies zitting in het bestuur, namelijk de wedstrijdcommissie, de jeugdcommissie, de commissie park- en baanonderhoud en de kantinecommissie.

Het huidige bestuur is als volgt samengesteld:

 voorzitter     
 secretaris  Willemijn Looman  
 penningmeester Cor Chaigneau  
 kantinecommissie Tineke Bosma 0183-352074 
 wedstrijdcommissie Ben Overbeek 0183-354459 
 jeugdcommissie Marieke Versluis 0183-353001 
    
 commissie zonder bestuurszetel:
 park- en baancommissie  0183-351887 
 redactie clubblad   

             

Het bestuur, bijgestaan door de commissies, zorgt voor de uitvoering van het verenigingsbeleid. Dit beleid wordt bepaald door alle stemgerechtigde leden (18 jaar en ouder) in de Algemene Ledenvergadering. Het verenigingsjaar loopt van 1 november t/m 31 oktober; in de maand november wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden.

MEER WETEN?

Voor wie nog meer wil weten over de structuur van de vereniging is een exemplaar van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement beschikbaar bij de secretaris en in het clubgebouw.

T.C.M. is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (K.N.L.T.B.) onder nummer 72306 en valt onder het district Rotterdam.